Informační materiál SZÚ k větrání ve školách

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje veřejnost o informačním letáku zaměřeného na problematiku větrání ve školách. S ohledem na současné zateplování a výměnu oken školských budov je tak dle tohoto doporučení Státního zdravotního ústavu nutno pamatovat na to, že výsledný stav často zhoršuje podmínky pro přirozené větrání učeben. HSHMP konstatuje, že přiložený leták je primárně určen jako základní informace pro školy a jejich zřizovatele. 

 

V Praze dne 4. 1. 2017

 

MUDr. Blanka Kučerová

ředitelka odboru hygiena dětí a mladistvých


 

Přílohy