Jak dlouho si máme mýt ruce? Odpoví Světový den hygieny rukou – 5. května

O tom, jak dokáží být obyčejné věci jako je voda a mýdlo důležité, přesvědčují na svých preventivních akcích pro veřejnost pravidelně zaměstnanci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"). Jednou z takových aktivit, kdy se veřejnosti připomíná důležitost správné praxe mytí rukou jsou například Dny zdraví.  „Je důležité si uvědomit, že pouhé opláchnutí rukou nestačí. Důležité je mít osvojenou správnou techniku mytí rukou, která by měla patřit mezi základy osobní hygieny každého z nás,“ říká Jan Jarolímek, ředitel pražských hygieniků. 

 

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se většina infekcí šíří právě špinavýma rukama. Mezi ně patří například žloutenka typu A, úplavice, různá průjmová a respirační onemocnění. Nejvíce škodlivých bakterií na rukou se přitom drží pod šperky a nehty. „Během našeho výzkumu jsme zjistili, že pod prstýnkem se běžně drží až desetkrát víc mikroorganizmů než na rukou bez nich,“ popisuje Petr Havlíček ze společnosti Hartman Rico.


 

Obrázek 1 (vlevo): Riziková místa, kde se mohou držet bakterie

 

Obrázek 2 (vpravo): Pět milimetrů dlouhé nehty – tj. jejich doporučená délka

 

    
Zdroj: HSHMP

 

Obrázek 3: Nácvik správného mytí rukou – kontrola pod UV lampou

 

Zdroj: HSHMP

 

Centrum podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu (dále jen "SZÚ") se v rámci projektu „Významné dny ve zdravotnictví“ připojuje k tomuto světovému dni vydáním zdravotně-výchovného materiálu karetní hry „Žlutý Petr“, leporela s básničkou „Aby byly ručičky čisté jako rybičky“ a vyhlášením výtvarné soutěže pro děti mateřských škol a výtvarné a literární soutěže pro školáky „Mytí rukou – proč, kdy a jak“.

 
V tomto týdnu během hodiny věnované preventivní aktivitě odborný zaměstnanec SZÚ či učitel informoval děti a žáky o tom, že se právě dnes, tj. 5. května koná Světový den hygieny rukou a proč je velmi důležité umývat si pečlivě ruce a starat se o své zdraví. Současně žákům předvedl správnou techniku umývání rukou (podle návodu viz příloha). V mateřských školách a ostatních zařízeních před samotnou praktickou činností předcházely také krátké besedy na téma hygieny rukou s pedagogem popřípadě s odborným zaměstnancem SZÚ – viz příloha SZÚ.

 
V Praze 5. 5. 2017
 


Mgr. Dana Mertová
tisková mluvčí HSHMP


 

Přílohy