Jak na Legionellu? To už vědí účastníci přednášky HSHMP

„Možná jste nevěděli, že Legionella není přenosná z člověka na člověka,“ i tuto informaci sdělil Matěj Čermák, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální z Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") zájemcům o přednášku na téma Problematika Legionell, která se konala v Rytířské ulici.


Zájemci z řad veřejnosti byli seznámeni s možnostmi prevence usídlení a přemnožení Legionell v rozvodech teplé vody. Mezi ně patří v teplotě a tlaku vyregulovaný systém rozvodů teplé vody, odstranění stagnace a teplota na kohoutcích alespoň 50, ideálně 55 stupňů. V případě, že toto systém neumožňuje, lze Legionellu odstranit chemickou dezinfekcí.

 

Od výskytu bakterie Legionella pneumophila v teplé vodě na pražském Proseku v roce 2015 zaznamenává HSHMP zvýšený zájem obyvatel hlavního města i médií o informace. Přítomnost této bakterie v rozvodech teplé vody a za určitých okolností může představovat pro uživatele bytů určité zdravotní riziko – více na www.hygpraha.cz/legionella

 

Z údajů HSHMP přitom vyplývá, že v roce 2016 nevyhovělo celkem 78 vzorků teplé vody na území Prahy parametrům pro pitnou vodu v ukazateli Legionella. Legionella přitom představuje problém především v rozvodech teplé vody. Může se zde přemnožit a v podobě aerosolu, který vdechneme například při sprchování, ohrozit život člověka. Odpovědi na základní otázky týkající se Legionelly naleznete v přiloženém letáku v příloze tohoto sdělení.

 

V Praze dne 28. 4. 2017

 

Mgr. Dana Mertová

tisková mluvčí HSHMP


 

Přílohy