Jaké jsou požadavky hygienické stanice na ubytovny/hotely/motely/kempy

Vážení návštěvníci webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") reaguje na časté dotazy veřejnosti stran požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví v Praze na ubytovací služby. Daný informační dokument, který je přílohou tohoto sdělení níže jako příloha, informuje o požadavcích HSHMP na ubytovací služby jako jsou ubytovny, hotely, motely či kempy. Přiložená informace se snaží detailně popsat všechny povinnosti, které je třeba ve vztahu k HSHMP ve věci jejich provozování splnit.

 

V Praze 19. 7. 2018

 

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel