Jaké jsou zásady správné výrobní praxe?

„Většina návodů, jak sestavit HACCP je v cizím jazyce, proto pořádáme tuto přednášku,“ uvedla na začátku Pavla Svrčinová, ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"). A zájem byl velký - zasedací místnost HSHMP byla obsazena do posledního místa, přišlo cca padesát zájemců z řad široké veřejnosti. A na této přednášce, která byla pořádána HSHMP zdarma, zaznělo velké množství zajímavých informací.

 

Velmi často se ve stravovacích zařízeních zapomíná na hygienu rukou. Touto cestou se přitom přenáší nejvíc nákaz,“ uvedla Zdeňka Shumová z oddělení hygieny výživy HSHMP a dodala další zajímavou informaci: „To platí i v případě jednorázových rukavic. Když je mají zaměstnanci na rukou, často zapomínají na hygienická pravidla. Rukavice se ale znečistí stejně rychle jako ruce.“

 

Další poznatky se týkaly přenosů alimentárních nákaz: „Zpracovávat maso a masné výrobky jsme se již naučili. Podceňujeme ovšem nákazy, které se k nám dostávají přes ovoce a zeleninu – zejména noroviry. Jejich incidence stoupla v posledních letech o 20 %.  Dávejte si proto pozor při zpracování jahod a bobulovin,“ varovala Pavla Svrčinová.

 

Zájemci z řad široké veřejnosti si po absolvování této prezentace budou umět již dobře poradit v těchto oblastech:

 

  • plnění požadavků na provoz zařízení;
  • kontrola kvality surovin;
  • bezpečné nakládání s odpadem;
  • kontrola kvality pitné vody;
  • zachování teplotního řetězce;
  • dodržování osobní hygieny – především mytí rukou;
  • školení zaměstnanců;
  • vyhodnocení efektivity zavedeného postupu založeného na principu HACCP;
  • rozpoznání rozdílů mezi verifikací a měřením v kritických kontrolních bodech.

 

HSHMP připravuje pro veřejnost pravidelně tyto prezentace a semináře, které jsou napříč všemi odbornostmi, kterými se HSHMP na území hlavního města Prahy zabývá. Například na květen je připravena zajímavá prezentace o hygienických pravidlech a rizicích jednorázových akcí, kterou pořádá odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání. Chybět nebude v červnu ani zajímavá akce s informacemi o viru zika či hepatitidě A či vysoce nakažlivých nemocech, kterou plánuje odbor protiepidemický. V neposlední řadě pak na podzim připravuje HSHMP bezplatnou přednášku tzv. hygienického minima.

 

Doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky HSHMP, kde jsou pozvánky na tyto zajímavé akce průběžně zveřejňovány.

 

 

V Praze dne 31. 3. 2017

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel