Dobrá zpráva hygieniků: Klíšťata nakažená encefalitidou letos v Praze prozatím zjištěna nebyla!

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) má pro Pražany dobrou zprávu. Do dnešního dne zatím neobjevila HSHMP v Praze klíšťata, která by byla infikována virem encefalitidy. K celkovému obrazu o situaci však zbývá ještě dokončit hodnocení dvou lokalit, kde byla ze strany pražských hygieniků klíšťata sbírána. Pražští hygienici klíšťata letos na jaře testovali také na lymskou boreliózu, tyto výsledky ale budou v průběhu září až října.


V některých regionech Česka za období leden až červenec oproti loňsku významně narostl počet lidí, kteří onemocněli klíšťovou encefalitidou, například na jižní Moravě nebo na Vysočině. V Praze se naproti tomu počet nemocných snížil. „Letos máme dosud v Praze hlášeno pouze 16 onemocnění. V terénu se díky významným klimatickým změnám v pražské zeleni vyskytuje méně klíšťat,“ říká ředitel HSHMP Jan Jarolímek.


Tabulka: výskyt klíšťové encefalitidy mezi Pražany v uplynulých letech

 

onemocnění / rok a počet nemocných  2013 2014 2015 2016 2017
Klíšťová encefalitida 58 33 22 39 62

Zdroj: vlastní zpracování HSHMP, 2018
 
Současně však upozorňuje na určitou obezřetnost: „Je potřeba si uvědomit, že hodnotit nemocnost po jednotlivých měsících, je přeci jen zavádějící. Nemocnost u lidí je vždy odvislá od reálného výskytu klíšťat v přírodě. Velmi záleží na počasí. Klíšťata mají dva vrcholy výskytu, přičemž díky klimatickým změnám se první vrchol posunuje do brzkého jara a dá se očekávat, že druhý vrchol se naopak posune do pozdního podzimu. Pravdou je, že teplé počasí, zejména sucho, absence bylinné vrstvy (suchá tráva), nepřispívá k vysokému výskytu klíšťat. Můžeme tak předpokládat, že  přetrvávající nedostatek srážek a pokračující sucho, se kterým se v Česku potýkáme, může přispět k nižšímu výskytu klíšťat i během druhého vrcholu. Zatím však jde pouze o odhady dalšího vývoje,“ vysvětluje šéf pražských hygieniků Jarolímek.

 

Pražané se nakazí hlavně mimo Prahu, na prevenci je nutné myslet neustále


Pražští hygienici současně Pražany varují, aby i přes fakt, že v Praze letos zatím nebylo potvrzeno klíště infikované virem encefalitidy, v žádném případě nepodceňovali důležitost ochrany před klíšťaty při pobytu v přírodě. „Většina obyvatel Prahy se některou z nemocí, které klíšťata přenáší, nakazí mimo hlavní město. Je to dáno především tím, že Praha není rekreační oblast,“ varuje ředitel Jarolímek. „Základní prevence má jasná a jednoduchá pravidla: mezi ně patří očkování proti klíšťové encefalitidě, vhodné oblečení, používání repelentu a v případě přisátí klíště jeho včasné odstranění a dezinfekce místa přisátí,“ radí.


Pražští hygienici klíšťata v metropoli monitorují již 20 let


Pražští hygienici se v rámci své preventivní činnosti věnují již více než 20 let monitoringu klíšťat na území hlavního města Prahy. V jarních měsících, kdy klíšťata vyvíjejí vůbec nejvyšší aktivitu z celého roku, sledují v Praze 11 lokalit, na kterých provádějí sběr klíšťat. Ta jsou následně podrobována laboratornímu rozboru. „Cílem tohoto již dvě dekády trvajícího a fungujícího monitoringu je každoročně zjistit infekčnost klíšťat na území hlavního města Prahy. Zaměřujeme se na vyšetření na Lymeskou boreliózu a také na vyšetření na klíšťovou meningoencefalitidu,“  dodává ředitel Jarolímek.

 

FOTO: ilustrační obrázek klíštěte

 

Zdroj: Czech Tourism - www.kudyznudy.cz


Projevy klíšťové encefalitidy


Příznaky klíšťové encefalitidy na jarní tiskové konferenci  Nemocnice Na Bulovce, které se zúčastnili i zástupci HSHMP, přiblížila primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí primářka MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.: „Klíšťová encefalitida je virové onemocnění probíhající jako nehnisavý zánět mozkových blan nebo zánět mozku. Inkubační doba je 3 - 30 dní. V první fázi onemocnění se objevují horečky, bolesti hlavy, malátnost, nevolnost, bolesti v kloubech, které trvají několik dní,“ říká primářka Roháčová a dodává: „Druhá fáze onemocnění se uvede nástupem krutých bolestí hlavy, které jsou provázeny horečkami. Nemocný je světloplachý, přidává se nevolnost a zvracení. Příznakem poškození nervového systému je ztuhnutí svalů na šíji, svalový třes, nervové obrny, závratě, poruchy spánku, poruchy paměti a dezorientace. Tento akutní stav trvá dva až tři týdny. Poté obvykle dojde k postupnému zlepšování stavu. Přibližně u jedné třetiny infikovaných pacientů první fáze chybí a onemocnění se již ze začátku projeví závažnými příznaky druhé fáze.“ Asi u jedné čtvrtiny nemocných dochází ke vzniku trvalých následků. Patří k nim například obrny horních končetin, chronické bolesti hlavy, poruchy koncentrace, nálady nebo spánku, snížená výkonnost a deprese. K úmrtí dochází pouze ve výjimečných případech.


Nejúčinnější prevence: očkování


Ochranu proti nákaze klíšťovou encefalitidou u lidí představuje  očkování, které lze provádět po celý rok. HSHMP toto očkování lidem vřele doporučuje. Očkování se doporučuje především dětem a občanům starším 50 let, u kterých bývá průběh onemocnění nejzávažnější. Potěšitelné je, že na očkování poskytuje řada zdravotních pojišťoven svým klientům v rámci zdravotně osvětových programů finanční příspěvek. Česko patří mezi země s nejvyšším výskytem viru klíšťové encefalitidy v Evropě.


Očkování se skládá ze tří dávek, poté se pravidelně přeočkovává po třech, anebo po pěti letech, což se odvíjí od věku očkovaného. Po první dávce následuje za jeden až tři měsíce další dávka, třetí dávka se pak aplikuje po pěti/devíti až dvanácti měsících po druhé dávce, interval se liší dle druhu použité vakcíny. Lze využít i zkrácené schéma.

 

HSHMP již jen letos na téma klíšťata, klíšťová encefalitida nebo očkování proti klíšťove encefalitidě informovala několikrát, například v následujících zprávách:

 

Pražští hygienici: obezřetnost před klíšťaty je nutná i v Praze

 

Pražská hygiena veřejnost upozorňuje na pravidelné předpovědi aktivity klíštěte obecného

 

Pražští hygienici lidem doporučují očkování proti klíšťové encefalitidě

 

Očkování proti klíšťové encefalitidě je stále aktuální


V Praze 22. 8. 2018


RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel