Komentář k epidemiologické situaci onemocnění covid-19 v Praze k datu 22. 1. 2021

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje komentář Ministerstva zdravotnictví k epidemiologické situaci onemocnění covid-19 v hlavním městě Praze k datu 22. 1. 2021:

  

 

Za posledních 7 dní bylo v průměru hlášeno v Praze méně než 700 nových případů COVID-19 (654), což je v průměru o více než 200 případů méně oproti minulému hodnocení. V procentuálním vyjádření se jedná o zhruba 25 % mezitýdenní pokles počtu případů. I přes celkový pokles případů se stále jedná o vysoké denní počty. Rizikový potenciál je tak i nadále vysoký.

 

Rizikovým parametrem současné situace je stále počet případů v seniorní skupině, který se i přes mezitýdenní pokles pohybuje okolo 105 případů denně, v podílu z celkového počtu pozitivních je to 16 %. Částečně je pozitivní aktuální vývoj počtu hospitalizovaných, který poklesl zhruba o 10 % oproti minulému sledovanému období. Aktuálně je v pražských nemocnicích hospitalizováno 736 pacientů a na jednotkách intenzivní péče je léčeno 146 pacientů. I přes tento zmíněný pokles hospitalizací se stále jedná o vysoký počet a vzhledem k počtům záchytů ve vulnerabilní skupině lze očekávat v dalším období i nadále zvýšený počet nových příjmů k hospitalizaci.

 

Z celkového pohledu s přihlédnutím k současnému vývoji epidemie a dynamice šíření nelze v nejbližších dnech očekávat výraznější zlepšení. Pravděpodobný je scénář pomalého brždění epidemie, tj. pozvolný pokles nově diagnostikovaných případů a také hospitalizací. Nejvíce sledovaným parametrem pro další období bude i nadále počet případů v seniorní skupině obyvatel a počet hospitalizací.

 

      

 

Stejně jako pro celou republiku, tak i pro Prahu platí stejné pravidlo. Pro udržení současného stavu, tj. zamezení rapidnějšího nárůstu počtu nově diagnostikovaných případů, a naopak dosáhnutí stavu, kdy budeme opět pozorovat kontinuální pokles případů, je klíčové dodržování pravidel 3R, tedy nošení roušek, pravidelné mytí rukou a dodržování dostatečných rozestupů.

 

V Praze 22. 1. 2021

 

Ministerstvo zdravotnictví