Celostátní kontrolní akce HAD pokračuje v roce 2019 i za účasti pražské hygieny

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se v období 24. až 30. června letošního roku již tradičně zapojila do další série celostátní kontrolně - preventivní akce Policie ČR a Úřadu vlády ČR pod názvem „Hazard, alkohol, drogy 2019“ (HAD). Za účasti pražských hygieniků proběhla kontrola 67 restaurací v metropoli, zda jsou v nich dodržovány  požadavky zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Došlo ke zjištění celkem 22 pochybení a připravuje se udělení 20 sankcí. Kontroly v rámci akce HAD probíhají již standardně za úzké koordinace dalších státních orgánů -  Ministerstva zdravotnictví, České obchodní inspekce, Celní správy ČR, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a dalších subjektů.

PŘEHLED POCHYBENÍ

 

Porušení požadavků zákona č. 65/2017 Sb. zjištěno ve 20 provozonách

 

Počet Druh pochybení
1 porušení § 8 odst. 1 písm. k) - zákaz kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb - a § 9 odst. 1 - povinnost vyzvat kouřící osobu, aby v tomto jednání nepokračovala nebo prostor opustila – v konkrétním případě zákazníci kouřili kapesní dýmky na cigarety
19 porušení § 9 odst. 2 - chybělo označení provozovny grafickou značkou zákaz kouření nebo podoba grafické značky neodpovídala příloze zákona, obr. 1
2 porušení § 13 odst. 1 - chybějící text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let

 


CELOSTÁTNÍ VÝSLEDKY, t.j. SOUHRN KONTROL PROVEDENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI HYGIENICKÝMI STANICEMI, SHRNUJE ZPRÁVA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICVÍ:

 

 

Výsledky 1. kola kontrol v rámci akce „Hazard, alkohol a děti 2019“ (HAD)

 

Na akci se podílelo 52 pracovníků krajských hygienických stanic (KHS), kteří provedli 182 kontrol.

 

V první fázi akce HAD byla kontrola KHS zaměřena zejména na dodržování požadavků zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

 

Kontroly probíhaly nejen v prostředí restaurací a barů, ale i v hernách, pivnicích, večerkách a na diskotékách. K porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek došlo celkem ve 40 případech.

 

V sedmi případech provozovatel nezajistil v místě prodeje alkoholických nápojů v rámci stravovací služby text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Ve dvou případech provozovatel stravovacích služeb při porušení zákazu kouření nevyzval osobu, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Ve dvou případech prodejce nezajistil v rámci stravovací služby text zákazu prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret osobám mladším 18 let. Ve dvaceti devíti případech provozovatel stravovacích služeb neoznačil vnitřní prostor, kde je zakázáno kouření u vstupu viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“.

 

V kontrolách se bude pokračovat až do konce roku 2019, kdy proběhne souhrnné vyhodnocení akce.

 


FOTO: správná podoba grafické značky tak, jak je uvedena a definována v příloze zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek: "Grafická značka "Kouření zakázáno" charakteru zákazové grafické značky má velikost nejméně 12 cm x 16 cm a obdélníkový tvar s poměrem šířka/výška 3 : 4, bílým pozadím, černým okrajem a s kruhem s červeným okrajem, červeným šikmým pruhem a s černou hořící cigaretou na bílém pozadí a černými tiskacími písmeny "KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO"."


 
V Praze 15. 8. 2018
 
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP