Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v březnu 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedla v průběhu měsíce března 2020 celkem 97 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 10 finančních sankcí v celkové výši 114 000,- Kč. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 1 napomenutí.

 

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci březnu byly zjištěny zejména nedostatky v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve stavebně technickém stavu provozoven, v provozní hygieně, ve značení rozpracovaných pokrmů a ve skladování potravin (viz graf č. 2).

 

Na základě podnětu se uskutečnilo 9 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu byly provedeny 3 kontroly. V 1 případě se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

 

Graf č. 1

 

 

Graf č. 2

 

 

Fotografie provozoven:

 

Foto č. 1 – nedostatečná provozní hygiena zařizovacích předmětů

 


 

Foto č. 2 – nedostatečná provozní hygiena

 


 
Foto č. 3 – nesourodé skladování potravin

 


 

Foto č. 4 – nevhodné uložení a rozmrazování syrového masa

 


 
Foto č. 5 – nedostatečná teplota teplého hotového pokrmu

 

 

V Praze 15.4.2020

 

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví


 

Přílohy