Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v červnu 2019

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedla v průběhu měsíce června 2019 celkem 267 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 30 finančních sankcí v celkové výši 154.400,- Kč.
 

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci červnu byly zjištěny zejména nedostatky v provozní hygieně, v obecných požadavcích na potravinářské provozy, ve skladování potravin a surovin pro přípravu pokrmů a značení rozpracovaných pokrmů a ochrana potravin a pokrmů před kontaminací (viz graf č. 2).

Na základě podnětu se uskutečnilo 20 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 15 kontrol. V 6 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.
 
Graf č. 1
 
Zdroj: HSHMP
 
Graf č. 2
 
Zdroj: HSHMP


 FOTOGRAFIE PROVOZOVEN

 
FOTA č. 1 - 4: nedostatečná čistota zařizovacích předmětů
 
 
 
 
Zdroj: HSHMP
 
FOTA č. 5 - 7: nesourodé skladování potravin a surovin
 
 
 
Zdroj: HSHMP
 

V Praze 15. 7. 2019

 

MUDr. Zdeňka Shumová

ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání


 

Přílohy