Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v dubnu 2019

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP provedla v průběhu měsíce dubna 2019 celkem 180 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 27 finančních sankcí v celkové výši 99.400,- Kč.

 

V provozovnách stravovacích služeb byly v měsíci dubnu zjištěny zejména nedostatky v provozní hygieně, u označování rozpracovaných pokrmů, ve skladování potravin a surovin pro přípravu pokrmů (viz graf č. 2).


Na základě podnětu se uskutečnilo 17 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 21 kontrol. V 8 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

 

Graf č. 1

 


Zdroj: HSHMP
 

Graf č. 2

 

Zdroj: HSHMP
 
FOTOGRAFIE PROVOZOVEN


Foto č. 1: nedostatečná provozní hygiena zázemí stravovacího provozu

 

Zdroj: HSHMP


Foto č. 2: nedostatečná provozní hygiena zařizovacího předmětu

 

Zdroj: HSHMP

 

Foto č. 3: nesourodé skladování

 

Zdroj: HSHMP

 

V Praze 15. 5. 2019

 

MUDr. Zdeňka Shumová

ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání


 

Přílohy