Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v květnu 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedla v průběhu měsíce května 2020 celkem 35 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 5 finančních sankcí v celkové výši 43 500,- Kč.

 

Na základě podnětu se uskutečnilo 11 kontrol, z toho 7 podnětů se týkalo nedodržování vydaných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

 

Na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 6 kontrol. Ve 2 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

 

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci květnu byly zjištěny zejména nedostatky v provozní hygieně a ve skladování potravin (viz fotografie).

 

Graf

 


Fotografie provozoven:

 

Foto č. 1 – nedostatky v uložení pracovních i osobních oděvů

 


Zdroj: HSHMP

 

Foto č. 2 – nedostatky ve skladování potravin

 

Zdroj: HSHMP

 

Foto č. 3 - nedostatečná provozní hygiena

 

Zdroj: HSHMP

 

V Praze 8.6.2020

 

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví HSHMP


 

Přílohy