Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v lednu 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedla v průběhu měsíce ledna 2020 celkem 201 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 43 finančních sankcí v celkové výši 300 000,- Kč.

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci lednu byly zjištěny zejména nedostatky v provozní hygieně, ve značení rozpracovaných pokrmů, ve skladování potravin a v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací (viz graf č. 2).


Na základě podnětu se uskutečnilo 22 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 13 kontrol. Ve 4 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

 

Graf č. 1
 

Zdroj: HSHMP

 

Graf č. 2

 


Zdroj:
HSHMP

Fotografie provozoven:


Foto č. 1 – nedostatečná provozní hygiena – olupující se omítka v zázemí provozovny

 

Zdroj: HSHMP

 
Foto č. 2 – nedostatečná provozní hygiena zařizovacích předmětů

 

Zdroj: HSHMP

 

Foto č. 3 – nevhodné skladování hotových pokrmů v chodbě provozovny

 


Zdroj: HSHMP

 

Foto č. 4 – nedostatky ve skladování pokrmů, nedostatečná teplota hotových pokrmů

 


Zdroj: HSHMP

 

Foto č. 5 – nedostatky v uložení potravin - rozmrazování

 


Zdroj: HSHMP

 

V Praze 19. 2. 2020

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání