Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v listopadu 2019

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP) provedla v průběhu měsíce listopadu 2019 celkem 251 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 44 finančních sankcí v celkové výši 287 400,- Kč. Za méně závažné nedostatky byla uložena 4 napomenutí.

 

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci listopadu byly zjištěny zejména nedostatky v provozní hygieně, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve značení rozpracovaných pokrmů, v dodržování postupů na zásadách HACCP a v obecných požadavcích na potravinářské prostory (viz graf č. 2).

 

Na základě podnětu se uskutečnilo 13 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 15 kontrol. Ve 4 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

 

Graf č. 1

 

 

Zdroj: HSHMP

 

Graf č. 2

 

 

Zdroj: HSHMP

 

Fotografie provozoven:

 

Foto č. 1:  nedostatečná čistota zázemí provozovny

 

Zdroj: HSHMP

 

Foto č. 2:  nedostatečná provozní hygiena

 

Zdroj: HSHMP
 
Foto č. 3:  nedostatečná provozní hygiena zařizovacích předmětů

 

Zdroj: HSHMP

Foto č. 4: nedostatečná provozní hygiena

 


Zdroj: HSHMP 

Foto č. 5:  nedostatky ve skladování potravin

 

Zdroj: HSHMP

Foto č. 6: nevyhovující teplota pokrmu

 

Zdroj: HSHMP 

Foto č. 7: nevyhovující teplota chlazeného produktu

 

Zdroj: HSHMP

 

V Praze 23. 12. 2019

 

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

 

 

 

 


 

Přílohy