Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v prosinci 2019

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedla v průběhu měsíce prosince 2019 celkem 124 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 60 finančních sankcí v celkové výši 316 100,- Kč.

 

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci prosinci byly zjištěny zejména nedostatky ve skladování potravin, v provozní hygieně, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve značení rozpracovaných pokrmů a v dodržování postupů na zásadách HACCP (viz graf č. 2).


Na základě podnětu se uskutečnilo 8 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 9 kontrol. V 1 případě se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

 

Graf č. 1

 


Zdroj: HSHMP
 

Graf č. 2

 

 

Zdroj: HSHMP

Fotografie provozoven:


Foto č. 1 – nedostatky ve stavebně - technickém stavu provozovny – porušený strop v zázemí provozovny

 

Zdroj: HSHMP

 

Foto č. 2 – nedostatečná provozní hygiena

 

Zdroj: HSHMP
 
Foto č. 3 – nedostatky ve skladování potravin a pokrmů

 

Zdroj: HSHMP

 

Foto č. 4 – nedostatky ve skladování potravin

 

Zdroj: HSHMP

 

V Praze 21. 1. 2020

 

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání
 


 

Přílohy