Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v říjnu 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedli v průběhu měsíce října 2020 celkem 7 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1).

 


Graf:

 

 

Na základě podnětu se uskutečnilo 5 kontrol. Na zdravotní obtíže po požití pokrmu byly provedeny  2 kontroly. V 1 případě se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný, kde byly zjištěny nedostatky ve skladování potravin (viz foto).

 

Fotografie provozovny - nesourodé skladování potravin

 

 

V Praze 11.11. 2020

 

Ing. Pavel Zikl
pověřený zastupováním ředitele odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání


 

Přílohy