Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v únoru 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedlia v průběhu měsíce února 2020 celkem 195 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 41 finančních sankcí v celkové výši 244 200,- Kč.

 

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci únoru byly zjištěny zejména nedostatky ve stavebně technickém stavu provozoven, v provozní hygieně, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve značení rozpracovaných pokrmů, ve skladování potravin a v dodržování postupů na zásadách HACCP (viz graf č. 2).

 

Na základě podnětu se uskutečnilo 22 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 15 kontrol. V 7 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

 

Graf č. 1

 

 

Graf č. 2

 


 

 

FOTOGRAFIE PROVOZOVEN

 

Foto č. 1 – nedostatečný stavebně technický stav v zázemí provozovny

 


 

Foto č. 2 – nedostatečná provozní hygiena

 


 

Foto č. 3 – nedostatečná provozní hygiena prostor a zařizovacích předmětů

 


 

Foto č. 4 – nedostatečná provozní hygiena chladícího zařízení

 


 
Foto č. 5 – nedostatky ve skladování potravin – ve špinavých obalech

 


 
Fota č. 6 - 7 – nedostatečná provozní hygiena – nemožnost mytí rukou obsluhy
 

 

 

V Praze 10.3.2020

 

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání