Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v září 2019

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), provedla v průběhu měsíce září 2019 celkem 213 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 43 finančních sankcí v celkové výši 208 400,- Kč. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 1 napomenutí.

 

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci září byly zjištěny zejména nedostatky v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve skladování potravin a surovin pro přípravu pokrmů, v obecných požadavcích na potravinářské prostory, v provozní hygieně, ve značení rozpracovaných pokrmů a v dodržování postupů na zásadách HACCP (viz graf č. 2).

 

Na základě podnětu se uskutečnilo 26 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 16 kontrol. V 5 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

 

Graf č. 1 - Kontroly dle typu provozovny

 

Zdroj: HSHMP

 

Graf č. 2 - Četnost závad

 

 

Zdroj: HSHMP

 

Fotografie provozoven:

 

FOTO č. 1 – nedostatky ve stavebně technickém stavu provozovny a provozní hygieně

 

Zdroj: HSHMP

 

FOTO č. 2  – nedostatky v provozní hygieně

 

Zdroj: HSHMP

 

FOTO č. 3 – nedostatky ve stavebně technickém stavu a provozní hygieně

 

Zdroj: HSHMP

 

FOTO č. 4  – nedostatky v provozní hygieně zařizovacích předmětů

 

Zdroj: HSHMP

 

FOTO č. 5 – nesourodé skladování potravin – syrové maso a syrové produkty skladované s hotovými nezakrytými pokrmy

 

Zdroj: HSHMP

 

V Praze 18. 10. 2019

 

MUDr. Zdeňka Shumová

ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

 

 

 

 

 


 

Přílohy