Kvalita vody na koupališti Motol se zhoršila, na Šeberáku nadále zákaz koupání

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) zveřejňuje další aktuální informace týkající se výsledků odběrů vzorků koupacích vod na přírodních koupalištích v Praze provedených ke dni 6. 8. 2018:


Na přírodním koupališti Motol došlo od posledního odběru vzorků vody ke koupání k jejímu zhoršení a to na stupeň ukazatele 4 (voda nevhodná ke koupání). Tato voda představuje pro uživatele zdravotní riziko, nelze doporučit koupání a provozování vodních sportů zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabenou imunitou.


Vzhledem k teplému počasí se také projevilo zvýšené množství sinic na přírodním koupališti Hostivař, což znamená v hodnocení stupněm ukazatele 3 (zhoršená jakost vody), voda nevhodná ke koupání pro citlivé jedince, děti a těhotné ženy.

 

Na stupni ukazatele 2 (zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody) se udržuje kvalita vody v přírodním koupališti Džbán vzhledem k přetrvávající snížené průhlednosti.

 

Na biotopech Lhotka, Radotín a na betonové nádrži Šárka je voda na stupni 1 (voda vhodná ke koupání). U biotopu Radotín vychází HSHMP z posledního rozboru vzorku vody ke koupání ze dne 23. 7. 2018, neboť provozovatel biotopu má povinnost monitorovat kvalitu vody ke koupání v intervalu nejméně 1 x za 28 dní s ohledem na vyhovující výsledky po celou koupací sezónu 2017.

 

Na přírodním koupališti Šeberák stále platí zákaz koupání.


HSHMP doporučuje po každém koupání v přírodním koupališti důkladné osprchování pitnou vodou.


Aktuální informace ke kvalitě vody v přírodních koupalištích, nádržích určených ke koupání a stavbách ke koupání se systémem přírodního způsobu čištění vody naleznete na stránkách http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx

 

V Praze 10. 8. 2018

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel