Kvalita vody v pražských přírodních koupalištích

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") oznamuje veřejnosti, že na koupališti Džbán se kvalita vody zlepšila a je v současnosti vhodná ke koupání. Stejné hodnocení platí i pro koupaliště Divoká Šárka a Radotín. U koupaliště Motol je voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi a to z důvodu snížené průhlednosti.

 

Vzhledem k opětovnému zvýšení výskytu sinic, se u koupaliště Hostivař kvalita vody posunula na stupeň čtyři a je nevhodná ke koupání. V tomto případě voda neodpovídá hygienickým limitům a pro uživatele představuje zdravotní riziko zvláště pak pro citlivé jedince (děti, těhotné ženy, lidi trpící alergií a také osoby s oslabeným imunitním systémem). U koupaliště Šeberák je situace neměnná a vzhledem k výskytu sinic stále platí vydaný zákaz koupání.

 

HSHMP doporučuje po každém koupání v přírodním koupališti důkladné osprchování pitnou vodou.

 

Aktuální informace ke kvalitě vody v přírodních koupalištích, nádržích určených ke koupání a stavbách ke koupání se systémem přírodního způsobu čištění vody naleznete na stránkách HSHMP - http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx.

 

V Praze 11. 8. 2017

 

Mgr. Matěj Čermák

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální