Kvalita vody v přírodních koupalištích v Praze je beze změn

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) oznamuje veřejnosti, že dne 31. 7. 2017 byly provedeny odběry na koupališti Šeberák. Z jejich výsledků vyplývá stále přetrvávající zákaz koupání na tomto koupališti. Situace s kvalitou vody je zde neměnná vzhledem k přemnožení sinic. 

 

V případě koupaliště Motol, které HSHMP monitorovala v rámci státního zdravotního dozoru v tentýž den, je kvůli snížení průhlednosti kvalita vody na stupni 2. Poslední uvedené hodnocení kvality vody na zbylých přírodních koupalištích v Praze se vztahuje k odběrům provedeným dne 24. 7. 2017. Na koupališti Džbán zůstává kvalita vody na stupni 2 a projevuje se též sníženou průhledností. U koupaliště Hostivař je stále voda nevhodná ke koupání, tudíž je zvýšené zdravotní riziko pro koupající se, a zejména pro citlivé jedince (děti, těhotné ženy, vnímavější jedince). V tomto případě HSHMP doporučuje po koupání osprchování se pitnou vodou.

 

U koupališť Divoká Šárka a koupaliště Radotín je voda vhodná ke koupání. Aktuální výsledky jsou uvedeny a průběžně aktualizovány na našich webových stránkách http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx.


V Praze 4. 8. 2017

 

MUDr. Vladimíra Zárubová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální