Legionella - Praha 9 - pitná voda bez Legionell

Informace k výskytu Legionelly v pitné vodě v některých objektech v ulicích Habartická, K Šafránce, Litoměřická, Hejnická, Chrastavská a Dvoudílná, Praha 9 - pitná voda bez Legionell

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy obdržela od společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s. informaci, že pitná voda v dotčené oblasti Střížkova je bez detekovatelných Legionell.

 

V případě dotazů se můžete obrátit na dotčené zaměstnance HSHMP, a to na telefonních kontaktech: 296 336 720, 296 336 742, 296 336 755, 286 883 001

 

V Praze dne 10. 05. 2016

 

MUDr. Vladimíra Zárubová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální