Letadla létají do pátku jinak, Pražané si na hluk nestěžují

Na Letišti Václava Havla Praha probíhá do zítřka, tj. do pátku 9. 6. 2017 pravidelná údržba hlavní vzletové a přistávací dráhy 06/24. Veškerý provoz je proto převeden na vedlejší dráhu (označovanou jako 12/30), a to včetně nočního provozu, což může způsobit nepříjemné obtěžování hlukem z leteckého hluku nad danými oblastmi Prahy, nad kterými po většinu roku vzletové či příletové dráhy nevedou. 


„V současné době finišující údržba hlavní vzletové dráhy na pražském letišti Václava Havla se obešla bez stížností,“ říká Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP). Stížnosti na letecký hluk řeší HSHMP písemnou informací o momentální situaci, kterou si ověřuje na webových stránkách letiště nebo přímo od příslušných zaměstnanců letiště, se kterými mají odborní zaměstnanci odboru hygieny obecné a komunální, pod kterou tato problematika spadá, navázané dlouhodobé pracovní vztahy.


V minulých letech byly na HSHMP podávány ojedinělé stížnosti na hluk z leteckého provozu právě v době pravidelné údržby a více stížností bylo podáno v letech letech 2012 – 2013, kdy na letišti prošla hlavní dráha označená RWY 06/24 generální opravou, jejíž důvodem byl technický stav této dráhy, způsobený jejím dlouhodobým využíváním. Jedním z pozitivních přínosů této generální opravy je fakt, že po realizaci takto rozsáhlé generální opravy trvají pravidelné jarní a podzimní údržby pouze tři až pět dní místo dvou až tří týdnů, jak tomu bylo v minulosti.
 

Foto 1: Práce na přistávací dráze na Letišti Václava Havla Praha

Zdroj: Letiště Václava Havla Praha


Letiště standardně využívá pro většinu provozu (starty a přistání) tuto hlavní dráhu 06/24 (RWY 06/24) při tzv. západním provozu, kdy vítr fouká ze západních směrů. V přesně definovaných případech (bližší informace jsou dostupné na webu Letecké informační služby Řízení letového provozu) je však nutné létat obráceně v tzv. východním provozu nebo převést část či celý provoz na vedlejší dráhu (RWY 12/30).


Informace o hlukové situaci, trajektoriích vzletů a přistání letadel a nastavení letového provozu mohou občané obdržet přímo od zaměstnanců letiště, pokud se obrátí na emailovou adresu pražského letiště zivotni.prostredi@prg.aero

 

V Praze 8. 6. 2017

 

MUDr. Vladimíra Zárubová

ředitelka odboru hygieny obecné a komunální