Letos v Praze hygienici zatím evidují 87 případů onemocnění spalničkami

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, zveřejňuje aktuální data o stavu onemocnění spalničkami, která jsou platná ke dni 27.7. 2018:
 
► v období od začátku ledna letošního roku do dnešního dne, tj. 27. července 2018, HSHMP eviduje na území hlavního města Prahy
87 hlášených případů onemocnění spalničkami

 

► 1 nový případ je hlášen z tohoto, tj. 30. kalendářního týdne roku 2018
 
► ve 27 případech jde o děti a mladistvé do osmnácti let
 
► v 60 případech o dospělé
 
► 20 dětí proti spalničkám očkováno nebylo (z toho 6 dětí nedosáhlo věku třinácti měsíců potřebného k očkování a u 14 dětí rodiče očkování odložili nebo zcela odmítli); dalších 5 dětí bylo očkováno na Ukrajině a u 2 dětí (cizinců) rodiče o očkování nedohledali potřebné informace
 
► z  prozatím nemocných dospělých 6 lidí ve věku jednačtyřicet až sedmačtyřicet let absolvovali očkování jen jednou dávkou očkovací látky; 48 osob pak nedisponovalo žádným dokladem o očkování nebo o očkování neví; kompletní očkování dvěma dávkami očkovací látky doložilo 6 osob.
 Veškeré další související informace o onemocnění spalničkami a opatřeních přijímaných ze strany HSHMP jsou publikovány na internetových stránkách pražské hygieny v následujících tiskových zprávách:

 

Tisková zpráva HSHMP o aktuálním vývoji onemocnění spalničkami v Praze z 29. 6. 2018
"Letos v Praze hygienici zatím evidují 86 případů onemocnění "
 

Tisková zpráva HSHMP o aktuálním vývoji onemocnění spalničkami v Praze z 4. 5. 2018
"Pražští hygienici kvůli spalničkám vyhlásili mimořádné očkování u zaměstnanců urgentních příjmů pražských nemocnic"
 
Tisková zpráva HSHMP o aktuálním vývoji onemocnění spalničkami v Praze z 2. 5. 2018
"Pražská hygiena aktivně řeší výskyt spalniček v metropoli"
 
Tisková zpráva HSHMP o aktuálním vývoji onemocnění spalničkami v Praze z 11. 4. 2018
"Stav zvýšeného výskytu spalniček v Praze zatím pokračuje"
 
Tisková zpráva HSHMP o výskytu onemocnění spalničkami v Praze z 2. 3. 2018
"V Praze se vyskytl zvýšený počet spalniček"
 
Informace o charakteru onemocnění spalničkami a významu očkování proti spalničkám obsahují tři osvětové materiály zpracované Státním zdravotniím ústavem (SZÚ):
 
osvětový materiál SZÚ - Spalničky jsou závažné onemocnění (PDF, 627 kB)
 
osvětový materiál SZÚ - Spalničky - základní fakta o onemocnění (PDF, 76 kB)
 
osvětový materiál SZÚ - překlad letáku Světové zdravotnické organizace k očkování proti spalničkám  /WHO/ (PDF, 143 kB)
 
HSHMP  v dané záležitosti postupuje plně v souladu s platnými právními předpisy. Zejména se řídí dle příslušných ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem a  vyhlášky č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce.
 

V Praze 27. 7. 2018
 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel