Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: testování-zaměstnanci-neziskové organizace; samotestování zaměstnanců a OSVČ; změna-testování-zaměstnanci

  • na webu HSHMP zveřejněno 22.  3. 2021

 

 

 

Název mimořádného opatření

číslo jednací

datum zveřejnění na úřední desce Ministerstva zdravotnictví

odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví

souhlas vlády ČR

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací

MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN 22. 3. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-nestatnich-neziskovych-organizaci/ ano

Mimořádné opatření - Ministerstvo zdravotnictví – samotestování zaměstnanců a OSVČ, s účinností od 28. 3. 2021

MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN 22. 3. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnancu-a-osvc-s-ucinnosti-od-28-3-2021/ ano

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nařízení povinného testování zaměstnanců ze dne 1. 3. 2021, s účinností od 24. 3. 2021 do odvolání

MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN 22. 3. 2021 https://www.mzcr.cz/zmena-mimoradneho-opatreni-k-narizeni-povinneho-testovani-zamestnancu-ze-dne-1-3-2021-s-ucinnosti-od-24-3-2021-do-odvolani/ ano