Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - změna mimořádných opatření k antigennímu testování ze dne 20. 11. 2020

  • na webu HSHMP zveřejněno 14.  2. 2021
Název mimořádného opatření číslo jednací odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví souhlas vlády ČR

Mimořádné opatření – změna mimořádných opatření k antigennímu testování ze dne 20. 11. 2020

MZDR 47828/2020-13/MIN/KAN ze 14. 2. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-zmena-mimoradnych-opatreni-k-antigennimu-testovani-ze-dne-20-11-2020/ ano - usnesení vlády č. 138 z 14. 2. 2021