Pražští hygienici informuji: ustanovena Národní komise pro kojení

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") upozorňuje na důležitost celospolečenské podpory kojení, a to jak z důvodu prokazatelných pozitivních zdravotních, tak ekonomických přínosů. Tuto důležitost si uvědomuje i celá řada institucí v ČR včetně Ministerstva zdravotnictví (MZ) nebo Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

 

Ve dnech 16. až 22. září se v ČR uskutečnil již 24. ročník preventivně - osvětové akce Národní týden kojení, který navázal na začátku srpna konaný Světový týden kojení. Ten je každoročně připomínán v období 1. – 8. srpna v mnoha zemích světa; vždy upozorňuje na konkrétní téma související s kojením. Letošní Světový týden proběhl pod heslem „Empower parents and enable breastfeeding“ a zmínil nutnost dostupnosti nestranných informací týkajících se kojení pro oba rodiče. Zejména však připomněl, že i když je kojení doménou matky, nepostradatelná je podpora ze strany otce, rodiny, pracoviště a komunity, v níž žena žije - http://www.worldbreastfeedingweek.org .

 

Ministerstvo zdravotnictví v návaznosti na letošní ročník Národního týdne kojení informovalo 23. září v tiskové zprávě (TZ) o ustanovení Národní komise pro kojení. HSHMP publikuje TZ MZ v plném rozsahu na svých internetových stránkách.

Ministerstvo zdravotnictví ustanovilo Národní komisi pro kojení, která se bude soustředit na zajištění dostatečné podpory a kvalitní péče v porodnicích včetně poradenství v oblasti kojení a výživy kojenců i po propuštění z porodnice. V souladu s nejnovějšími poznatky lékařské vědy bude nastaven optimální model podpory kojení, který přispěje k veřejnému zdraví a k ozdravění společnosti snížením nepřenosných onemocnění.

 

Ministerstvo zdravotnictví se zavázalo chránit, propagovat a podporovat kojení, jelikož poskytuje matkám a dětem velké množství výhod a je klíčovým aspektem pro celoživotní zdraví. Základem podpory a ochrany kojení je vytvoření příznivého prostředí pro kojení. Je prokázáno, že kojení obecně zlepšuje zdraví dětí, jejich imunitu a chrání je proti řadě chronických chorob, jako jsou například ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc, astma, diabetes I. a II. typu či alergie. Působí rovněž proti nadváze či obezitě, které následně mohou být příčinou vzniku dalších chorob. Pozitivní zdravotní dopady byly prokázány rovněž u kojících matek, u kterých byla zaznamenána nižší incidence rakoviny prsu, rakoviny vaječníků či osteoporózy.

 

Podpora kojení je naprosto zásadním tématem pro veřejné zdraví. Naším společným cílem je zajištění kvalitní péče o kojící ženu v porodnici i v návazné péči po propuštění, aby se všem kojícím ženám dostalo podpory a kvalitního poradenství ve všech segmentech zdravotní péče, které přicházejí do styku s kojící ženou,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

Národní komise pro kojení zajistí implementaci strategie kojení podle zásad WHO Baby Friendly Hospital Initiative, které představují 10 kroků k úspěšnému kojení. Tento metodický postup bude aplikován ve všech porodnicích. Prostřednictvím nově vznikajícího Národního zdravotnického informačního portálu budou prezentovány také relevantní informace o výživě. V neposlední řadě dojde na základě spolupráce s odbornou společností praktických lékařů pro děti a dorost, Laktační ligou a dalšími partnery ke zlepšení návaznosti péče po propuštění matky z nemocnice.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s agenturou STEM provedlo na přelomu srpna a září letošního roku reprezentativní šetření názorů, postojů a zkušeností s kojením u více než tisícovky žen. Za důležité považuje kojení 98 % žen. Jako optimální délku kojení hodnotí 70 % žen půl roku až rok. Mladší ženy častěji vnímají jako optimální dobu kojení delší než jeden rok. Pouhé jedno procento žen zastává názor, že umělá kojenecká výživa může být lepší alternativou kojenecké stravy.

 

FOTO: ilustrační obrázek

 

Zdroj: pixabay.com

 

Důležitá je podpora kojení ze strany zdravotníků v porodnicích. Jako slabou nebo zcela chybějící ji hodnotí 17 % žen, které rodily v porodnicích, což značí poměrně vysoké číslo. Téměř dvě třetiny žen navíc prohlašují, že by rády využily služeb laktační poradkyně.

 

Na základě šetření jsme zjistili, že názory a postoje žen do velké míry korespondují s politikou Ministerstva zdravotnictví zaměřenou na podporu kojení. Lze však vidět rezervy v angažovanosti zdravotníků v podpoře kojení v porodnicích. Zjištěné výsledky jsou tak cenným vodítkem pro práci Národní komise pro kojení,“ uvedla náměstkyně Alena Šteflová.

 

Zdroj: STEM

 


 

Osvětové materiály SZÚ na téma kojení:

 

1. - 7. srpna Světový týden kojení aneb, proč vlastně kojit ? (pdf; 5,55 MB)

 

Kojení (pdf; 2,03 MB)

 

Výživa kojenců (pdf; 1,25 MB)

 

Kojení je to nejlepší pro miminko i maminku (pdf; 5,18 MB)

 


 

V Praze 30. 9. 2019

 

Pro webové stránky HSHMP zpracoval

Mgr. Zbyněk Boublík

tiskový mluvčí HSHMP