Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách pro rok 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy /dále jen "HSHMP") informuje, že Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání soukromý provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2020, na kterých bude v koupací sezóně 2020 prováděno monitorování jakosti vody ke koupání.

 

V Praze 17.3.2020


Ing. Pavel Šebák
odbor hygieny obecné a komunální