Ministr Vojtěch navštívil pražskou hygienu

Vážení návštěvníci našich webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje veřejnost, že včera, tj. 6. 2. 2018 navštívil pražskou hygienickou stanici ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch. Pan ministr jednal zhruba dvě hodiny s ředitelem HSHMP Janem Jarolímkem a probírali společně aktuální témata v oblasti hygienické služby i řadu dalších témat. "Jsem velmi rád, že nás pan ministr navštívil, jelikož to byla první návštěva ministra na pražské hygieně a ukazuje se tak zájem současného vedení ministerstva o naší problematiku a o činnost orgánů ochrany veřejného zdraví jako celku," říká šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek s tím, že témat k diskuzi bylo opravdu mnoho. 

 

Ředitel HSHMP pana ministra informoval také o aktuální epidemiologické situaci na území hlavního města Prahy, stejně tak se diskuze stočila také na otázky personálního vybavení i ekonomického zajištění naší činnosti. Otevřeno bylo také téma  možného lepšího finančního ohodnocení lékařů v hygienické službě, zvýšení efektivnosti v naší činnosti či konkrétní zkušenosti s implementací služebního zákona do praxe a také otázky naší faktické činnosti, což je především výkon státního zdravotního dozoru na území hlavního města Prahy, ale i oblast prevence a podpory zdraví. "Zde jsem velmi rád, že byla maximální shoda v tom, že otázka podpory zdraví, implementace Národní strategie Zdraví 2020 a obecně snaha o zvyšování zdravotní gramotnosti je náš společný cíl," dovává Jarolímek.

 

"Pro mě osobně je otázka prevence, osvěty a zdravotní gramotnosti velmi důležitá, což je zmíněno i v programovém prohlášení. Mám pocit, že na ministerstvu to dosud nebylo velké téma, takže bych to chtěl více zdůraznit i z hlediska naplňování cílů strategie Zdraví 2020," dodal ministr Vojtěch.

 

Foto: ředitel HSHMP Jan Jarolímek a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

 

 

 

V Praze 7. 2. 2018

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel