Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch: více než polovina Čechů považuje protikuřácký zákon za pozitivum

Ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch dnes na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR představil nejnovější výsledky bleskového průzkumu veřejného mínění, který se zaměřil na názory veřejnosti na tzv. protikuřácký zákon. Průzkum pro Ministerstvo zdravotnictví zpracovala agentura STEM. Za účasti předních českých lékařů tak pan ministr učinil ve chvíli, kdy Poslanecká sněmovna začne projednávat poslanecký návrh na zmírnění tzv. protikuřáckého zákona spočívajícího v návrhu na zmírnění zákazu kouření v restauracích. Zákaz je součástí zákona platného od loňského května. Tiskové konference se zúčastnil i zástupce pražské hygieny, která plně kroky pana ministra podporuje.FOTO 1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně

 

 


Zdroj: HSHMP
 

 

Ministr Adam Vojtěch na základě výsledků průzkumu konstatoval, že 53 % Čechů považuje protikuřácký zákon za pozitivní opatření. Za negativní ho má třetina lidí, stejný podíl je v populaci kuřáků. Ostatní nemají názor. Podle pana ministra dále z průzkumu jednoznačně vyplývá, že 68 % populace nevadí zákaz kouření v restauracích. Primárně jde o nekuřáky, ale i 62 % občasných kuřáků. Jak ministr dále uvedl, průzkum rovněž ukázal, že u tří pětin lidí zákaz neovlivnil to, jak často chodí do restaurací. Pětina sice návštěvy omezila, další pětina ale naopak do restaurací začala chodit víc.

 

Bližší podrobnosti o provedeném průzkumu zde nebo v příloze této informace.


Ministr Adam Vojtěch se domnívá, že se poslanecký návrh na zmírnění zákona opírá spíše o pocity navrhovatelů než o exaktní fakta. "I jako právník si myslím, že měnit zákon po takto krátké době, je špatná praxe," uvedl Adam Vojtěch. Ve Velké Británii podle něj platí deset let a přínosy jsou jednoznačné. Ministr dodal, že se bude snažit kolegy přesvědčit, aby byla novela zamítnuta už v prvním čtení.

Podle předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku MUDr. Evy Králíkové první statistické výsledky už ukazují, že ubylo hospitalizací u nemocí způsobených kouřením, jako jsou cévní mozkové příhody či infarkty. "Letos by nemuselo být pro tyto nemoci hospitalizováno asi 20.000 lidí," řekla na tiskové konferenci.FOTO 2: na tiskové konferenci promluvila také prof. MUDr. Eva Králíková, CSc

 


Zdroj: HSHMP

 

 

Ministr Adam Vojtěch upozornil i na to, že náklady státu spojené s kouřením dosahují 100 miliard korun ročně. Podle odborníků výběr daní z tabáku tyto náklady nepokrývá. Ročně kvůli nemocem přímo souvisejícím s kouřením zemře zhruba 16.000 Čechů.

 

 

FOTO 3: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ukazuje názorná čísla o škodlivosti kouření

 


Zdroj: HSHMP

 

 

Zákon posuzoval na návrh senátorů i Ústavní soud. Zákaz kouření v restauracích ale nezrušil, upravil jen některé dílčí části zákona, které se většinou týkaly prodeje alkoholu.

 

 

Z řad předních lékařů se tiskové konference zúčastnili:

 

prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku


prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole


prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM)

 

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, přednosta III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


MUDr. Petr Popov, MHA, primář Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

 

MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

 


FOTO 4: společně s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem se tiskové konference zúčastnili také přední čeští lékaři

 

 


Zdroj: HSHMP

 

 

V Praze dne 20. dubna 2018

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel