Na nově otevřeném koupališti Lhotka je jakost vody dobrá

Poslední den školního roku, tedy v pátek 29. června, bylo v Praze 4 opět zprovozněno přírodní koupaliště s biotopovým čištěním vody Lhotka, a to v rozsahu dokončené 1. etapy. Revitalizace koupaliště, které od 80. let minulého století chátralo, započala v roce 2015. První kontrolu již na místě provedla také Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“).

 

FOTO č. 1: koupaliště v Praze na Lhotce si opět získává oblibu veřejnosti

 

 Zdroj: HSHMP

 

„Na biotopu Lhotka jsme v rámci státního zdravotního dozoru provedli první kontrolu a lze konstatovat, že nově vybudované zázemí koupaliště odpovídá požadavkům stanoveným pro přírodní koupaliště a jeho prostory jsou udržovány v čistotě,“ říká šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek a dodává, že dosud provedené rozbory vody ke koupání splňují požadavky na jakost vody v nádržích ke koupání vybavených systémem přírodního způsobu čištění.

 

Na provozovatele se vztahují povinnosti provozovatele přírodních koupališť a vydaný Monitorovací kalendář pro rok 2018. Kvalita vody ke koupání je aktuálně hodnocena stupněm 1 (voda vhodná ke koupání) a její kvalitu můžete průběžně sledovat na webových stránkách pražské hygieny, kde najdete informace i o dalších koupalištích na území Prahy.

 

FOTO č. 2: Koupaliště Lhotka

 

Zdroj: HSHMP


Po ukončení letní sezony se rozeběhne, dle sdělení investora, druhá etapa revitalizace, během které dojde například k vybudování 4 sportovišť, dětského hřiště a nového oplocení areálu.

 

V Praze 4. 7. 2018

 

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí