Hygienici opět zakazují koupání na Šeberáku

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) vyhlašuje dnes, tj. 16. 6. 2017, z důvodu přemnožení sinic, zákaz koupání na přírodním koupališti Šeberák. Zákaz koupání zde byl vyhlášen letos už jednou – 29. 5. 2017 a trval týden.


Znečištění sinicemi je opět na nejhorším možném stupni, prokázaly to poslední odběry vody,“ popisuje důvod pro vydání zákazu koupání Matěj Čermák, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální HSHMP.

 

Fotografie 1: Zákaz koupání na Šeberáku

 

Zdroj: HSHMP

 

Sinice obsahují řadu látek, které mohou vyvolat alergické reakce. U koupajícího se člověka se mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma i dýchací obtíže. Sinice také produkují různé toxiny. Podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla při koupání dostane, může dojít k akutní otravě projevující se střevními a žaludečními problémy a bolestí hlavy. Při velmi vážné otravě může dojít i k trvalému poškození jater.

 

Pravidla veřejného koupání včetně požadavků na kvalitu vody a četnost její kontroly upravuje zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště a sauny. Zákon říká, že provozovatel koupaliště musí zajistit, aby koupající se nebyli vystaveni zdravotním rizikům ze znečištění vody.

 

HSHMP doporučuje zájemcům sledovat pravidelně webové stránky HSHMP, kde jsou data o kvalitě vody k dispozici http://hygpraha.cz/koupaliste.aspx a doporučuje si vybírat místa s vyhovující jakostí vody.

 

V Praze 16. 6. 2017
 
Mgr. Dana Mertová
tisková mluvčí HSHMP


 

Přílohy