Nabídka nepotřebného majetku – osobní automobil

ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy, jakožto organizační složka státu, nabízí v souladu s ustanovením § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a částí čtvrtou a pátou vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu ve znění pozdějších předpisů nepotřebný movitý majetek „Osobní automobil Subaru Forester“ k prodeji všem právnickým a fyzickým osobám s přiměřeným snížením vyhlašované minimální kupní ceny oproti původní ceně stanovené dle znaleckého posudku, a to ve výši 50.000,- Kč. Nabídka je zveřejněna na webových stránkách Centrální adresy České pošty.

 

Bližší informace jsou k dispozici na odkazu:

https://www.postaonline.cz/cadrvd/cadr04003Prepare.do?znackaZakazky=10959303&ns=NZ

 

Lhůta pro projevení zájmu je do 16. 11. 2017.

 

V Praze dne 23. 10. 2017

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel