Od 11. května je možné navštěvovat také obchodní centra

Od 11. května 2020 je možné mimo jiné opět navštěvovat obchodní centra. Jde o součást postupných uvolňovacích opatření přijímaných vládou ČR v souvislosti s příznivou epidemiologickou situací ve výskytu onemocnění covid-19. To vše ale pouze za dodržení přísných hygienických pravidel definovaných Pracovní skupinou k uvolňování karanténních opatření při Ministerstvu zdravotnictví.

 

V obchodních centrech musí být určena odpovědná osoba, která bude kontrolovat dodržování hygienických pravidel. V centrech jsou k dispozici informační tabule, letáky a pokyny k dodržování rozestupů minimálně 2 metry. Realizován musí být také specifický režimový plán úklidu včetně dezinfekce a dekontaminace společných prostor na základě doporučení příslušné hygienické. Nově je umožněno zkoušení oděvů v prodejně, a to po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou. Při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům.

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") souhrn hygienických opatření pro provozovatele a personál nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m² a provozoven nad 2 500 m² (v nichž nebyl zakázán provoz) zveřejňuje také prostřednictvím svých internetových stránek včetně návodného letáku pro veřejnost obsahujícího doporučená pravidla pro návštěvu obchodních center.

 

 

 

 

► DEFINOVANÉ PODMÍNKY, VZTAHUJÍCÍ SE K PLÁNU UVOLŇOVÁNÍ DNE 11. KVĚTNA 2020

 

U následujících provozoven, služeb, aktivit a dalších činností je třeba dodržovat následně uvedená pravidla.

 


FOTO: ilustrační obrázek

 

 

Pro prodej oděvů a obuvi byla oproti předchozí vlně uvolňování od 11. května stanovena následující pravidla:

  • zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
  • při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům.

DETALNÍ INFORMACE ZDE - VIZ SPECIALIZOVANÁ INTERNETOVÁ STRÁNKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
- koronavirus.mzcr.cz


 

Pro webové stránky HSHMP zpracoval dle podkladů Ministerstva zdravotnictví 14.5.2020

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP