Návrh seznamu vod ke koupání pro rok 2017 k připomínkám veřejnosti

Vážení návštěvníci webových stránek Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"),

 

v souladu s ust. § 6g  odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR seznam vod, na kterých bude v koupací sezóně 2017 prováděno monitorování jakosti vody ke koupání.

 

Pro území hlavního města Prahy bylo stanoveno celkem 5 koupacích oblastí - koupaliště ve volné přírodě Lhotka, Šeberák, Motol, Džbán a Hostivař.

 

V souladu s ust. § 6g odst. 3 výše citovaného zákona lze k sestavenému návrhu podat v termínu do 17. 2. 2017 připomínky a to místně příslušné hygienické stanici, tj. HSHMP na adresu Rytířská 404/12, Praha 1 nebo elektronicky na podatelna@hygpraha.cz.

 

V Praze dne 6. 2. 2017

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel