Návrh seznamu vod ke koupání pro rok 2018 k připomínkám veřejnosti

Vážení návštěvníci webových stránek Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"),

 
v souladu s ust. § 6g  odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR seznam vod, na kterých bude v koupací sezóně 2018 prováděno monitorování jakosti vody ke koupání.


 
Pro území hlavního města Prahy bylo stanoveno celkem 5 koupališť ve volné přírodě: Lhotka, Šeberák, Motol, Džbán a Hostivař.

 
V souladu s ust. § 6g odst. 3 výše citovaného zákona lze k sestavenému návrhu podat v termínu do 19. 2. 2018 připomínky, a to místně příslušné hygienické stanici, tj. HSHMP na adresu Rytířská 404/12, Praha 1 nebo elektronicky na podatelna@hygpraha.cz.
 

 

V Praze dne 9. 2. 2018
 

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel