Návrh seznamu vod ke koupání pro rok 2019 k připomínkám veřejnosti

Vážení návštěvníci webových stránek Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"),
 
v souladu s ust. § 6g  odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR seznam vod, na kterých bude v koupací sezóně 2019 prováděno monitorování jakosti vody ke koupání.
 
Pro území hlavního města Prahy byly stanoveny celkem 4 koupací oblasti - koupaliště ve volné přírodě Šeberák, Motol, Džbán a Hostivař.
 
V souladu s ust. § 6g odst. 3 výše citovaného zákona lze k sestavenému návrhu podat v termínu do 18. 2. 2019 připomínky a to místně příslušné hygienické stanici, tj. HSHMP na adresu Rytířská 404/12, Praha 1 nebo elektronicky na podatelna@hygpraha.cz .
 
V Praze dne 7. 2. 2019
 
MUDr. Pavla Svrčinová
ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví