Nebezpečný výrobek: panenka SPARKLE GIRL, EAN kód: 8413116180801

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

 

Ing. Pavel Zikl
pověřený zastupováním ředitele odboru HV PBU

 

 

V Praze dne 4. 8. 2020