Nebezpečný výrobek: bambusový hrnek, Out ot the Blue KG (Roxan)

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.
 

Kancelář ředitele HSHMP
 

V Praze dne 12. 4. 2019