Nebezpečný výrobek: Beauty Rose PARFUM,FOR WOMEN,LUCA BOSSI PERFUME,NO:5543

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

 

Ing. Pavel Zikl
pověřený zastupováním ředitele HV PBU

 

 

V Praze dne 4. 5. 2020