Nebezpečný výrobek: CHAT D'OR VERSALES DIAMOND, Woda perfumowana damska/ eau de parfum

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.
 

Kancelář ředitele HSHMP
 

V Praze dne 15. 2. 2019