Nebezpečný výrobek: E-liquid Peach 18mg

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

 

Ing. Pavel Zikl
vedoucí oddělení PBU

 

 

V Praze dne 25. 3. 2020