Nebezpečný výrobek: ELIZABETH ARDEN, Sunflowers, TESTER, No K606400, L7FB1, EAN kód: 085805961121

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

 

Ing. Pavel Zikl
pověřený zastupováním ředitele odboru HV PBU

 

 

V Praze dne 3. 6. 2020