Nebezpečný výrobek: JEZUSKOTE DEODORANT

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 


Kancelář ředitele HSHMP

 

 

V Praze dne 4. 10. 2018