Nebezpečný výrobek: LA ROSCO, Chriss Dore

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 


Kancelář ředitele HSHMP

 


V Praze dne 27. 2. 2018