Nebezpečný výrobek: MaKeup VAMPIRE, NO.6488, ITEM NO: PT15221

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

 

Ing. Pavel Zikl
pověřený zastupováním ředitele odboru HV PBU

 

 

V Praze dne 10. 6. 2020