Nebezpečný výrobek: Nafukovací kruh (KRUP)

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 


Sekretariát ředitelky HSHMP

 


V Praze dne 6. 2. 2020