Nebezpečný výrobek: NUBIAN 15 mlieko na opaľovanie / Nubian mléko na opalovaní SPF 15

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 


Sekretariát ředitelky HSHMP

 


V Praze dne 12. 2. 2020