Nebezpečný výrobek: Panáková sklenice s dekorem města ČK, 5cl senior

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.


Sekretariát ředitele


V Praze dne 19. 5. 2017