Nebezpečný výrobek: panenka Baby MY LOVELY DOLL, NO.1019, EAN: 8860876780527

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

 

Ing. Pavel Zikl
pověřený zastupováním ředitele odboru HV PBU

 

 

V Praze dne 16. 6. 2020